R.T Driftservice: Experter på driftoptimering av fastigheter!

Behöver du ett bollplank/konsult eller en entreprenör för att granska och/eller optimera fastigheten? I 30 år har vi hjälpt bostads- och fastighetsbolag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och kommuner med driftoptimering.

Rätt kvalitet med bästa funktion och med fokus på hyresgästnytta är ledstjärnan för vår verksamhet. Vi ser fastigheten som en helhet som med rätt driftekonomi får förbättrad lönsamhet och ökat värde.

Vi erbjuder bland annat

drift

Injustering värmesystem

Rätt Tryck och Rätt Temperatur, det är RT-metoden.

Många års efarenhet ger bästa resultat då vi genomför injusteringar på både ett- och tvårörssystem, Gör rätt från början! Med rätt tryck och flöde blir värmeanläggningen tyst och energisnål. Ni får helt enkelt mer värme för mindre pengar.

vvs

VVS-montage

Vi utför alla förekommande VVS-arbeten såsom stambyten, rörarbeten inom nyproduktion och renovering, värmepumpsinstallationer, utbyte av undercentraler och värmepannor samt rörinstallationer och service.

ventilation

Injustering av ventilation

Att ha rätt luftflöden i ventilationssystemen är en viktig del i vår inomhusmiljö.
Våra injusterare har god erfarenhet av injustering ventilation.

Copyright 2012 RT Driftservice MDWebb