EL-besiktning

Med godkänd personal undersöker och genomför vi besparingar på fasta el-kostnader och tariffbyten i fastigheten. Tillgänglig information från fastighetsägare och energiverk samlas in.

Efter granskning och bearbetning besöks anläggningen. Den mäts av under en period och eventuella förändringar anmäls till energileverantör. Besparingen beräknas på fasta kostnader och fördelas mellan kund entreprenör.

Copyright 2012 RT Driftservice MDWebb