Energibesiktning

Vid besiktning av undercentraler, fläktrum, ventilation och värmesystem i fastigheten, utreds eventuella brister och de förbättringar som kan göras. Vi granskar flöden, temperaturer, drifttider och i viss mån fastighetens allmänna status gällande byggnadens konstruktion.

En viktig kartläggning som ligger till grund för åtgärdsförslag och beräkningar. Vi redovisar även prissatta investeringskalkyler. Låt oss gemensamt titta på ett lämpligt objekt där besiktningen kan påbörjas.

Copyright 2012 RT Driftservice MDWebb