Ventilationskontroll / ventilationsarbeten

Ventilatonskontroll

Ren luft är ingen självklarhet och inte god ventilation heller.Vi genomför därför fortlöpande kontroller av ventilation och OVK-besiktningar och injusterar anläggningar hos våra kunder.

Fastighetens ventilationsanläggning ska ge ett gott inomhusklimat med god ekonomi. Vår personal har riksbehörighet K vilket innebär att vi utför besiktningar på samtliga anläggningar. Vi projekterar och bygger mindre ventilationsanläggningar, rengör fläktar, byter filter och volymkåpor, samt byter ut och installerar nya aggregat.

Michael injustering vent 1

Ventilationsarbeten

Byte av gammal ventilationsutrustning med installation av nya fläktar och ventilationsaggregat har vi lång erfarenhet av.

I lägenheter utför vi installationer av uteluftsdon, volymkåpor, donbyten m.m. Inom kontor, daghem och dylikt genomför vi totalentreprenader gällande ventilation med allt ifrån nya aggregat, kanaldragning och injustering med egen personal.

Copyright 2012 RT Driftservice MDWebb