Radonsanering

Håll koll på radonet

Radon är en luktfri och färglös radioaktiv ädelgas som sägs vara den näst vanligaste källan till lungcancer. Den kan komma från marken, från byggmaterial eller hushållsvattnet. Strålsäkerhetsmyndigheten har fastställt ett gränsvärde för bostadshus på 200 Bq/m3. Du har skyldighet att veta hur det förhåller sig i just ditt hus. Och att åtgärda eventuella problem. Utan åtgärder riskerar dessutom ditt hus att tappa i värde.

Mätning/utredning

För att få bidrag för radonsanering från Länsstyrelsen måste du, innan saneringsarbetet påbörjats, meddela var radonet kommer ifrån och vilka åtgärder som planeras. Utredningen måste göras av ett företag som godkänts av SSI (tfn 08-729 71 00). Mätningarna görs med utplacerade detektorer, i minst två månader under ’eldningssäsongen’ (oktober t o m april). Efter färdig mätning skickar vi ett mätvärdesprotokoll.

Åtgärder

Om byggmaterialet är källan kan det räcka med att montera ytterväggsventiler eller spaltventiler i fönsterkarmarna. Vid större problem kan vi dessutom behöva montera ett frånluftsystem. Vid markradon ska bottenplattan tätas. Du kan också behöva installera radonsug, kanske i kombination med spalt- och ytterväggsventiler. Ett annat alternativ är att montera ett till- och frånluftsystem. Kommer radonet från hushållsvattnet måste detta luftas innan det kommer in i huset, men någon typ av radonavskiljare.
Vi är utbildade av Strålsäkerhetsmyndigheten SSI när det gäller radonmätning och -sanering.
Vill du läsa mer om radon rekommenderas webbplatsen www.radonguiden.se. Du kan också ta kontakt med din Länsstyrelse.

Copyright 2012 RT Driftservice MDWebb