Vattensparåtgärder

En miljösatsning för framtiden.

Vikten av att hyresgästerna får en genomtänkt och bra information vid installationen är en förutsättning för en lyckad satsning på vattenbesparande produkter.

Vi sköter hela genomförandet från avisering till dokumentation med erfaren personal.

Vi säljer och installerar produkter med mycket bra komfort och utfall. Vi lägger stor vikt vid att samtidigt inventera och åtgärda eventuella brister och läckage. Lås oss granska Er vattenstatistik så återkommer vi med en kalkyl och ett åtgärdsförslag. Vi kan hjälpa Er att sänka vattenförbrukningen med 15-25% vilket innebär en Pay-off tid på mindre än 10 månader.

Kontakta oss nu så sätter vi igång!

ibnun service

Copyright 2012 RT Driftservice MDWebb